Orális antikoagulánssal már kezelt pitvarfibrilláló betegek egyéves terápiahűsége

Publikáció
ORVOSI HETILAP