A ramipril/amlodipin és a lisinopril/amlodipin fix kombinációk a terápiahűség tükrében [Ramipril plus amlodipine and lisinopril plus amlodipine fixed dose combinations and patient’s adherence]

Publikáció
ORVOSI HETILAP