Lineáris algebra

A lineáris algebra – amellett, hogy önmagában is érdekes és izgalmas – az egyik legfontosabb “igásló”, ami a matematikát alkalmazó területeket illeti: a lineáris algebrai eszközök használata a matematika más ágaiban, a műszaki és mérnöki gyakorlatban, a természet- és társadalomtudományok számos területén teljesen alapvető és megkerülhetetlen.

Ez az előadás-sorozat ebbe a témakörbe ad bevezetőt. Fontos célom volt, hogy a megértése ne igényeljen a középiskolai matematikánál mélyebb előismereteket. A matematikailag nehezebb részeket, sőt, a legtöbb helyen a bizonyításokat is átugrom, de arra törekszem, hogy amit elmondok, az precíz legyen, még ha ez nagyobb bonyolultsággal is jár. Összességében azt remélem, hogy az anyag érthető, és más tanulmányokhoz hasznosítható lesz minden nem-matematikus hallgató számára.

Ferenci Tamás
Ferenci Tamás
Klinikai biostatisztikus, orvosbiológiai mérnök

Kutatási területem a biostatisztika, szívügyem az orvosi kutatások módszertanához kapcsolódó ismeretek terjesztése is. A transzparencia és a nyílt tudomány feltétlen híve vagyok.