Kategoriális eredményváltozó modellezése: a logisztikus regresszió és változatai