Hipotézisvizsgálat és intervallumbecslés lineáris modellben