Ferenci Tamás

Ferenci Tamás

Klinikai biostatisztikus, orvosbiológiai mérnök

Klinikai biostatisztikus vagyok, abból a fajtából, akinek fontos, hogy ugyanannyira lássák egészségügyi dolgozónak mint statisztikusnak. Számomra a statisztika nem csak számok feldolgozását jelenti, mert a biostatisztikában minden szám mögött betegek sorsai vannak, és munkánktól ezen sorsok alakulása függ. Meggyőződésem, hogy az orvosi kutatások módszertanának ismerete nem csak az orvosoknak, hanem minden tájékozódni vágyó állampolgárnak fontos, ezért a munkámon felül szívügyem az ilyen ismeretek terjesztése is. A transzparencia és a nyílt tudomány feltétlen híve vagyok, szeretek másokkal vitatkozni, és azt is szeretem, ha velem vitatkoznak. Foglalkoztatnak a magyar egészségügy rendszerszintű kérdései is. Szeretek esszéket írni, a legkülönfélébb hobbi-projektekkel elszúrni az időmet, és eljárni teljesítménytúrázni.


“A valószínűségszámítás nem más…

…mint számokra átváltott józan ész.”

(Pierre-Simon de Laplace, 1749-1827)

“Statisztikával hazudni könnyű…

…de statisztika nélkül még könnyebb.”

(Charles Frederick Mosteller, 1916-2006)

Oktatás

*
Az orvosi megismerés módszertana (és az orvosi kutatások kritikus értékelése)
Manapság mind a laikusokra, mind az orvosokra csak úgy zúdulnak a különféle egészségügyi, orvosi információk, melyeket a helyükön kell(ene) kezelni. Tényleg csökkenti-e a vérnyomást ez a vérnyomás-csökkentő gyógyszerjelölt? Okoz-e hasmenést mint mellékhatás? A vöröshús-fogyasztás növeli a rákkockázatot? A császármetszéssel születés vezethet 1-es típusú diabetészhez? Ahhoz, hogy tudjuk, hogy e kérdéseket hogyan lehet megválaszolni empirikusan, és ahhoz, hogy az ilyeneket megválaszoló kutatásokat értelmezni, értékelni – és kritikusan értékelni – tudjuk, az empirikus kutatások módszertani alapjait kell érteni.
Az orvosi megismerés módszertana (és az orvosi kutatások kritikus értékelése)
A klinikai gyógyszervizsgálatok alapjai
A klinikai gyógyszervizsgálatok gyakran képezik közbeszéd tárgyát – amikor kipróbálnak egy teljesen új szert, amikor megjelenik egy új vizsgálati eredmény, sokszor kerülnek gyógyszervizsgálati eredmények a címlapokra. Sajnos nem ritkán alanyai félreértéseknek, rosszabb esetben szándékos félrevezetéseknek is: gyógyszergyárak anyagilag érdekeltek abban, hogy feltupírozzák az eredményeket, bizonyos csoportok inkább ideológiai semmint tudományos alapon utasítanak el vagy épp magasztalnak fel készítményeket. Jelen írás célja, hogy az ilyen csapdák felismerése, elkerülése érdekében bárki számára követhetően, semmilyen előismeretet nem igénylő módon elmagyarázza a gyógyszervizsgálatok legfontosabb módszertani kérdéseit.
A klinikai gyógyszervizsgálatok alapjai
Trigonometria
A szögfüggvények, és így a trigonometria jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni – gyakorlatilag minden matematikát alkalmazó területen megjelennek.
Trigonometria
Komplex számok
A komplex számok a valós számok olyan kiterjesztését jelentik, melyek rengeteg matematikai területen – így a statisztikában is – szerephez jutnak, számos műszaki, mérnöki, közgazdaságtudományi és természettudományi alkalmazáson túl.
Komplex számok
Lineáris algebra
A lineáris algebra, amellett, hogy önmagában is érdekes és izgalmas, az egyik legfontosabb “igásló”, ami a matematikát alkalmazó területeket illeti – lineáris algebrai eszközök használata a matematika más ágaiban, a műszaki és mérnöki gyakorlatban, a természet- és társadalomtudományok számos területén teljesen alapvető és megkerülhetetlen.
Lineáris algebra
A valószínűségszámítás és a statisztika alapvonalai
Ez a jegyzet egy kísérlet. Kísérlet arra, hogy a valószínűségszámítás és a statisztika alapjait elmagyarázza, de a nélkül, hogy ehhez matematikai formalizmust használna. Nem lesznek benne tételek, levezetések, bizonyítások, sőt, még a szimbolikus jelölések bevezetését is igyekeztem a lehető legszükségesebbre korlátozni.
A valószínűségszámítás és a statisztika alapvonalai
Az R nyelv és statisztikai számítási környezet
Az R egy ingyenes, nyílt forráskódú statisztikai környezet, mely mindenféle statisztikai, sőt, általában adatfeldolgozási feladat megoldására kiválóan alkalmas, de különösen széleskörű a használata a biostatisztika terén.
Az R nyelv és statisztikai számítási környezet
Bevezetés a biostatisztikába
Napjaink orvosi kutatásai szinte elképzelhetetlenek a biostatisztika támogatása nélkül. Többről van azoban szó, mint pusztán matematikai képletek alkalmazásáról: a biostatisztika segít az empirikus orvosi kutatások egész folyamatában, a probléma jó megértésétől és vizsgálati lehetőségeinek feltárásától egészen az eredmények kritikus értékeléséig.
Bevezetés a biostatisztikába
Ökonometria
Az ökonometria társadalmi-gazdasági kérdéseket vizsgál, empirikus alapon, modelleket építve, kvantitatívan, stasztikai módszereket használva.
Ökonometria
Regressziós modellezés
A regressziós modellezés, több egyéb alkalmazása mellett, a talán legfontosabb eszköz minden olyan téren (orvostudománytól a társadalmi-gazdasági elemzésekig) ahol megfigyeléses adatok elemzésére van szükség.
Regressziós modellezés
Idősorelemzés
Az idősorelemzés gyakorlati jelentősége hatalmas, már pusztán abból fakadóan is, hogy számos adat – különösen a közgazdaságtan területén – eredendően idősorként áll rendelkezésre.
Idősorelemzés
Simítás, spline-regresszió, additív modellek
A simitási módszerek és a nem-paraméteres regresszió jó szolgálat tesz akkor, ha potenciálisan nemlineáris hatásokat akarunk vizsgálni, hiszen a nélkül követi az adatokban lévő mintázatot, hogy el kellene köteleződnünk valamilyen előre megadott függvényforma mellett.
Simítás, spline-regresszió, additív modellek
Publikálásról és pár kapcsolódó kérdésről kezdő kutatóknak
Egyetlen előadásban azokról a tudnivalókról, amik a véleményem szerint a legfontosabbak kezdő kutatóknak a publikálás kapcsán.
Publikálásról és pár kapcsolódó kérdésről kezdő kutatóknak

Projektjeim

Hobbi-projektek, különféle vegyes (tudományos és nem annyira tudományos) cikkeim és egyéb írásaim.

Esszéim

“Az esszé a tudományos munkák, a szépirodalmi művek, valamint a szónoki beszédek közötti átmeneti műfaj. Jellemzően elmélkedő, gondolkodtató szövegek: olyan kérdéseket, problémákat fogalmaznak meg, amelyek foglalkoztatják az embereket, és gyakran tartalmaznak javaslatot a megoldásra is. … Az esszé témáját merítheti az irodalomból, a tudományos felfedezésekből, a politikai életből vagy a mindennapi élet megfigyeléséből. Az esszé erősen tükrözi írója véleményét … az író személyes véleményét tudományos igényességgel fogalmazza meg. … Az esszé olyan prózát takar, ami egy adott témával kapcsolatban párbeszédet generál.”

Tudományos közlemények

(2023). Ankle Brachial Index is a strong predictor of mortality in hypertensive patients. results of a five-year follow-up study. INTERNATIONAL ANGIOLOGY.

Idézet DOI URL

(2023). Benefits and Harms of Edible Vegetable Oils and Fats Fortified with Vitamins A and D as a Public Health Intervention in the General Population: A Systematic Review of Interventions. NUTRIENTS.

Idézet DOI URL

(2023). Clinical Implications of Fractional Flow Reserve Measured Immediately After Percutaneous Coronary Intervention. CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY.

Idézet DOI URL